• Vyjedeme ze Strážnice přes Radějov k přehradě Lučina.
  • Dále pokračujte směrem k hotelu Radějov. Před hotelem odbočíme doprava a po panelové cestě se krátce stoupá lesem a potom stoupání pokračuje přes louky až k rozcestí „Vojšické louky“.
  • Tady odbočíme ostře doleva a budeme pokračovat na vrch „Výzkum“.
  • Z Výzkumu se dáme směrem nahoru a pokračujeme až na hřebem na „Kobylu“.
  • Dále po červené značce po hřebeni k rozcestí „Bílá studna“, kde začíná zelená značka.
  • Dlouhým sjezdem sjedeme na „Vojšické louky“.
  • Návrat do Strážnice po stejné trase